Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İbik

20 Mayıs 2023

     Bir kısım kuşların tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı. Orta Çağ Çiğilcesindeki übgük (=ibibik kuşu) adıyla bağlantılıdır. Ayrıca aynı kökten ve aynı çağda Türkçede übüp (=ibibik kuşu) adı da kullanılmıştır. Bu ve benzeri adların ibibik kuşunun ötüşüne özgü ses yansımalı birer söz oldukları anlaşılıyor. Başındaki belirgin deri veya tüy uzantısı nedeniyle bu kuşa benzer kuşlardaki aynı uzantıya ibik denilmiştir. Azericede ibiğe pipik, Kürtçede ise ibibiğe hophopık da deniliyor. Bu adların ses yansımalı olarak ortak kökene dayanmış olmaları mümkündür. Bu bağlamda ibik sözcüğünün ip sözcüğüyle ilişkisi söz konusu edilemez. Latince iuba (=sorguç, ibik), Yunanca lipi (=ibik).