Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İbrahim

4 Ağustos 2020

     Yahudilerin atası. İbranice rḥm kökü ‘esirgeme, koruma ve merhamet’ ile ilişkilidir. İbranice ába, av ve áb kelimeleri ‘baba, ata’ diye biliniyor. Bu açıdan, İbranice Avraham, Abēráhám, Abraham ve Avrám şeklinde dile getirilen bugünkü İbrahim adının, ‘koruyucu, esirgeyici veya merhametli ata/baba’ karşılığında kullanıldığı sanılıyor. Ayrıca İbrahimSüryanice ib (=baba/ata) ve rahm (=merhamet, merhametli) sözcüklerine istinaden İbrahm/İbrahim (=esirgeyici, himaye edici, koruyucu ve merhametli ata veya baba) denildiği de varsayılıyor. Kürtçede İbrahim, Türkçede ise İbrahim ve İbram şekilleriyle karşılaşılmaktadır. Türkçedeki İbram şeklinin, İbranice Abram veya Avram şekillerinden dönüştürüldüğü görülüyor. Bununla birlikte, İbrahim adının Akadca ibrum (=arkadaş, yoldaş; havari) sözüyle ilişkili olması mümkündür. İbrahim erkek şahıs adlarındandır.