Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İbrik

4 Haziran 2022

     Su konulan kulplu ve emzikli kap. Arapça ibrīḳ  üzerinden Türkçeye geçtiği sanılıyor. Bu sözün aslı İran Dillerinden kaynaklanıyor. Farsça ab (=su) ve reḥten (=dökmek, akıtmak, damlatmak) sözlerinden türetilmiş olmalıdır. Kürtçe ab (=su) ve herik (=akıntı)/herikan (=akıtma) sözleriyle bağlantılıdır. Ab-herik>Ab-rik şeklinde dönüşüme uğrayıp Arapçada ibrik şeklinde yer ettiği söylenebilir. İbrikler bir zamanlar abdest (=el suyu) almak için kullanılmıştır. Bkz. Abdest. İran coğrafyasında abriḳ veya ebriḳ şekliyle dile getiriliyor. Kürtçede iwrıḳ, Urducada abriḳ şekliyle biliniyor.