Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İdadi

19 Mayıs 2023

     Lise düzeyindeki okul. Arapça idād (=hazırlama) sözcüğüne istinaden nispet ekiyle i’dādî (=hazırlamaya özgü yer, hazırlama yeri) sözünden aktarılmıştır. Arapça i’dād ise aynı dildeki add (=sayma, sayılma, itibar etme) sözcüğüyle bağlantılıdır. İdadi denilen okullar yüksekokula hazırlık aşamasındaki okullar oluşundan idadi adıyla ifade edilmiştir.