Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İdare

19 Mayıs 2023

     Yönetim, yönetme, çekip çevirme; bir kuruluşun merkezi veya yönetimi. Arapça devr (=dönme, bir şeyin etrafını dolaşma, aktarma, nakil) sözcüğünden kaynaklanan aynı dildeki idāre (=döndürme, çevirme; yönetme) sözcüğünden alınmıştır. Kürtçe idare, Özbekçe idàrä, Uygurca ve Tatarca idarä, Azerice idärä etmä, Türkmence idāre etme.