Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İde

17 Mayıs 2023

     Düşünce, fikir. Fransızca idée (=görüş, düşünce, fikir) sözcüğünden alıntıdır. Fransızcaya Latince idea (=Platonik fikir) sözüyle bağlantılıdır. Latinceye Yunanca idéa (=görünüş, biçim, form) sözünden aktarılmıştır. Yunanca eidos (=görünüş, şekil) sözcüğü de biliniyor. Eski Yunanca idéa (=görünüm, görünüş, biçim, şekil) sözünden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca eidō (=görmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Avrupa Dillerindeki wid- köklü ‘görmeye yönelik’ sözcükler de aynı kökene dayanmaktadır.