Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İdeogram

 

4 Haziran 2023

     Kavram yazı. Fransızca idéogramme (=bir kelimenin seslerini değil, o kelimenin taşıdığı manayı ifade eden işaret; simge yazı ) sözünden. Eski Yunanca eîdos (=şekil, biçim; görüntü) ve grámma (=harf, yazı) sözcüklerinden türetilmiştir. İngilizcede ideogram şekliyle biliniyor.