Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İdeoloji

10 Temmuz 2023

     Öznel temellere dayalı toplumsal düşünce. Fransızca idéologie (ideoloji: ‘siyasal, toplumsal veya ekonomik yanlı temel düşünce’) sözünden. Bu söz ilk kez Fransız filozof Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (1754-1836) tarafından kullanılmıştır. Fransızca idée (ide: ‘düşünce, fikir, görüş’) sözcüğüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca idéa (=görünüş; genel düşünce) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu sözcük aynı dilde eidéa (=görünüş, görünüm; şekil, biçim) şekliyle de bulunmaktadır. Bu sözcükler Eski Yunanca eidō (=görmek, bakmak; bilmek, incelemek) yüklemiyle ilişkilidir. Fransızca idéologie sözünün logie son eki Eski Yunanca lógos (=söz, sözcük; akıl; örnek) sözcüğünden dönüştürülmüştür. İngilizce ideology, Almanca Ideologie, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce ideologia, Romence ideologie, Rusça ideologiya, İsveççe ve Norveççe ideologi.