Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İdol

11 Temmuz 2021

     Çok tanrılı dinlerde tapınılan nesne; mecazen örnek alınan, hayranlık duyulan kimse. Fransızca idole (idol: ‘put; çok sevilen kimse’) sözünden. Fransızca idolâtre (=puta tapan; taparcasına seven), idolâtrie (=aşırı sevgi) ve idolâtrique (=tapmayı andıran) sözleri de aynı köktendir. Latince idōlon (=hayalet, görüntü) kelimesiyle bağlantılıdır. Bu söz Eski Yunanca eidolon (=hayalet, resim, portre) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca eidos (=biçim, şekil, görünüm, görünüş) sözcüğünden kaynaklanmaktadır.