Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İhracat

27 Mayıs 2024

     Bir ülkenin imal ettiği ürün veya malları dış ülkelere satma işi, dış satım. Aynı karşılıktaki Arapça iḫrācāt sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki iḫrāc (=dışarı çıkarma) sözcüğüne çoğul eki olan -āt ile türetilmiştir.