Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İhsas

13 Haziran 2024

     Üstü kapalı anlatma, ima, sezdirme; duyma, hissetme. Arapça iḥsās (=hissetirme, ima) sözcüğünden. Aynı dildeki ḥiss (=sezme, algılama) sözcüğüyle bağlantılıdır. İḥsās-ı re’y ‘kendi görüşünü hissettirme’ olarak biliniyor.