Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İhtimal

28 Mart 2024

     Olabilirlik, olasılık, bir şeyin olabilmesi durumu, ola ki, belki. Arapça iḥtimāl sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki Arapça ḥaml (=yüklenme) sözcüğünden türetilmiştir. Özgün olarak önceleri ‘bir şeyi yüklenme, çekme, taşıma’ karşılığında iken zamanla anlam değişmesine yol açmıştır.