Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İhtiyat

17 Haziran 2024

     Sakınma, tedbirli, tedarikli ve ölçülü davranma; tedbir maksadıyla gereğinden fazla olarak saklanan şey; olağanüstü koşullarda her an savaşa girilecek düşüncesiyle hazır tutulan askeri birlik veya zorunlu hallerde orduya alınmak kaydıyla terhis edilmiş askerler. Arapça iḥtiyāṭ (=temkinlilik, sakınma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḥafṭ (=sözü sakınma, sözü gizli söyleme, sesi kısma; himaye, gözetme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça ḫafā’ (=gizlilik) sözcüğü de aynı köktendir. Hukuksal alanda kullanılan ihtiyati tedbir sözü ‘ilerisi düşünülerek alınan geçici önlem’dir. Bu yönde mahkemelerin aldığı karara ihtiyati tedbir kararı deniliyor.