Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İkramiye

8 Ocak 2024

     Bir iş yerinde çalışanlara kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para. Arapça ikrām (=bir şeyi armağan olarak sunma) sözcüğüne Türkçedeki -lık işlevini kazandıran Arapça -iyye(t) son eki eklenmiştir. Bu şekilde türetilen ‘armağanlık’ karşılığındaki Arapça ikrāmiyye(t) sözcüğünden.