Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İkrar

8 Ocak 2024

     Saklamaksızın doğruca söyleme, açıkça ifade etme; kabul etme, bildirme; bir inanç önderi olan pire bağlılık belirtme. Arapça iḳrār (=benimseyip dille ifade etme, kabul etme) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḳarār (=sabit olma, durma; sonuca bağlama) sözcüğüne dayanmaktadır. “Dostlar bizden muhabbeti kaldırmış / Hiçbir ikrarında ahdi bulunmaz” (Pir Sultan Abdal).