Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İlaç

21 Haziran 2021

    Çare, derman, hastalığı gideren veya önleyen sıvı ya da katı madde. Arapça ilāc (=deva, çare) sözünden.  Arapça ilāc sözü Kürtçe ve Türkçede ilaç, Hintçede ilaaj, Peştuca ilaç ve Pencapçada ilaca şekliyle kullanılıyor. Buna karşılık, İranî Dillerden kaynaklanan derman sözü Türkçeye yakın dillerden Türkmencede ve Azericede derman biçimiyle yer almaktadır.