Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İle

17 Mayıs 2020

     Türkçede kullanılan bir bağlaç. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, elma ile armut gibi. Galce le, Tibetçe la, Merkezi Hint Dillerinde lo, Siam Dilinde le, bir kısım Bengal Dillerinde la ve Nepal Dilinde le bağlaçları ‘ile’ karşılığındadır. Orhon Yazıtları’nda birle bağlacı bugünkü ‘ile’yi belirtiyordu. Bilge Kagan birle (=Bilge Kağan ile) gibi. Kürtçede (=ile) bağlacının dışında ligel, legel ve digel bağlaçları da ‘ile’ karşılığındadır. Halbuki, Kürtçe û bağlacı Sumerce u bağlacı gibi ‘ile’ demektir.  Azerice, Başkırtça, Tatarca, Özbekçe ilä şekilleri yanı sıra Türkmence bile(n); Uygurca, Özbekçe ve Tatarca bilän şekilleri de kullanılmaktadır.