Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ilgıt

18 Nisan 2023

     Usulca, yavaşça, sakin, yumuşak, sessiz, hafifçe. Türkçedeki ılıman ve ılık sözcüklerinde esnekliği, yumuşaklığı belirten ıl kökünden kaynaklanmış olmalıdır. Orta Çağ Türkçesindeki ılığ (=ılık) sözcüğünden gelen ılıg (>ılık) sözcüğüne -ıt son eki eklenerek türetilmiş olmalıdır.  “Ilgıt ılgıt esen seher yelleri / Doğru gelir doğru gider mi yar” (Pir Sultan Abdal). “Ilgıt ılgıt esen seher yelleri / Esip esip yâre değmeli değil” (Karacaoğlan).