Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İlhami

6 Kasım 2021

     İlhamı olan, esinle ilgili. Arapça ilhām (=esin, coşku) sözcüğüne   nispet ekiyle türetilmiştir. Erkek şahıs adlarındandır. Bkz. İlham.