Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İlistir

11 Temmuz 2021

     Süzgeç. ‘Kevgir, süzgeç’ karşılığında Yunancada soyrotēri veya strangistēri deniliyor. Strangisteri sözünün -isteri kısmına istinaden Rumcada zamanla ilistir şekli ifade edilmiş olabilir. Yunanca veya Rumcada hylister ya da ilistér biçimleri de görülmüştür. Kapadokya ve Pontus Rumcasında ilistir sözünün kullanıldığı belirlenmektedir. Anadolu’nun birçok yöresinde ‘kevgir, süzgeç’ karşılığında ilistir sözü telaffuz ediliyor.