Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İllegal

6 Haziran 2023

     Yasa dışı, kanun dışı. Fransızca illégal (=yasaya aykırı, yasa dışı) sözünden. Latince legalis (=yasal) sözüne in- veya il- ön eki eklenerek olumsuzluk ifade edilmiştir. İl- ön eki Fransızca kimi sözcüklerde olumsuzluk ön ekidir ve Latince in- (=karşısında, dışında) olumsuzluk ön ekiyle bağlantılıdır. Fransızca illetré (=okuması yazması olmayan), illimité (=sınırı belli olmayan, sınırsız), illisible (=okunmaz, okunamaz), illégitime (=yasalara aykırı) ve illecite (=yasak, haksız) örneklerindeki gibi. Latince inōrātus (=savunma yapılmamış, savunmasız), inopi (=yokluk, yoksulluk), inōrdinatus (=düzensiz, kuralsız), insānus (=aklını yitirmiş), insolēns (=olağandışı), integer (=zarar görmemiş) ve intercidere (=yeterli gelmemek) gibi birçok sözde olumsuzluk belirten Latince in- ön eki görülmektedir. Batı Dillerinde olumsuzluk belirten il-, in- ve ir- ön ekleri Latince aracılığıyla Eski Yunanca an- (=değil, olmayan, karşısında) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı kökle bağlantılı olarak İlk İngilizcede un- ve Orta İngilizcede en- şekilleri olumsuzluk ifade etmiştir. Bkz. Legal.