Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İltica

14 Temmuz 2023

     Sığınma. Aynı karşılıktaki Arapça lece’ veya lecā’ sözcüklerinden kaynaklanmıştır. Lec kökü sığınmakla ilgili bir sözcüktür. Önceleri ilticā sözü bir kimseye sığınmayı ifade etmiştir. Zamanla bir kuruma, bir devlete sığınmayı da içermiştir. Yaygın olarak kullanılan iltica hakkı ‘sığınma hakkı’nı dile getirmektedir.