Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İman

21 Mart 2024

     İnanç, güçlü inanç. Arapça îmān (=emin olma, inanma) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça emn (=emin olma, güvenme, itimat etme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Ancak bu sözcüklerin kökeni Akadcaya dek varıyor. İbranice emunah (=iman, inanç) sözcüğüyle birlikte Akadca imnum (=doğru, hakikat, gerçek) sözcüğünden kaynaklanıyor. Bkz. Amin.