Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İmece

11 Temmuz 2021

     Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin işini görmesi ve böylece işlerin sırayla bitirilmesi. Yunanca ēmisea (=bir şeyin iki yarısı, yarımlar) sözünden dönüştürüldüğü sanılıyor. Yunanca ‘yardım’ demek olan ēmysis ve misos sözleriyle bağlantılıdır. Türkçeye yakın dillerde imece sözü bulunmuyor. ‘Yardım’ karşılığında üme sözüyle de karşılaşılmıyor. Uygurca umuḳ (=dost, arkadaş), umuġ (=dayanak) ve umaḳ (=yapabilme gücü) sözleriyle ilişkisi belirsizdir. Türkmenler Küçük Asya’ya gelmeden önce bu sözü bilmiyorlardı. İmece sözünün Arapça āmme (=umuma mensup) kelimesiyle ilişkilendirilerek sonuna -ce eki getirilmesi yaygın bir uygulama değildir. O nedenle Arapça āmme sözüne bağlanamayacağı kanısı hasıl oluyor. Öyle anlaşılıyor ki, imece kelimesi Rumca üzerinden Türkçeye geçiş yapmıştır.  Bu bağlamda Türkçe emek sözü üzerinden de bir neticeye varılamaz.