Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İmge

16 Nisan 2022

     Zihinde tasarlanan şey, izlenim, imaj, hayal. Orta Çağ Türkçesindeki im (=parola, işaret) sözcüğüne Türkçede isim ve sıfat meydana getiren  -ga/-ge son eki eklenerek türetilmiştir.