Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İmkân

9 Nisan 2024

     Olanak, olabilirlik. Arapça imkân (=olabilirlik) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki mekânet (=olabilirlik, yapılabilirlik, iktidar, kuvvet, nüfuz; sebat, ağırbaşlılık) sözcüğünden türetilmiştir. Türkçede imkân dahilinde (=olabilir), imkânı yok (=olamazlık, olabilirliği bulunmayan) ve imkânsız (=olması veya gerçekleşmesi mümkün olmayan) sözleri kullanılıyor.