Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İmla

2 Nisan 2024

     Bir dilde krallara uyarak sözcüklerin doğru yazılması tarzı, söyleyerek yazdırma; doldurma veya doldurulma. Arapça imlā’ (=yazı yazma ve yazdırma) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça melā (=bir boş formu veya boş yeri doldurma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Aramice melā (=doldurma, boş yeri veya formu doldurma) sözcüğüne dayanmaktadır. Süryaniler de aynı sözcüğü aynı karşılıkta kullanmışlardır. İbranice ml’ (=doldurmak) kökü de bu sözcüklerle bağlantılıdır. Bu sözcükler Akadca malûm (=doldurmak) sözcüğünden kaynaklanmıştır.