Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İmrenmek

17 Mayıs 2020

     Beğenilen bir kimsenin yerinde olmayı istemek veya onu arzu etmek; gıpta etmek ya da beğenilen, hoşlanılan bir şeye sahip olma isteği. Eski Uygurca amranmak (=sevmek) sözünden dönüşmüş olduğunu sanıyorum. Yeni Uygurcada bu söz kullanılmamaktadır. Eski Uygurcada aynı karşılıkta amramak sözü de kullanılıyordu. Eski Uygurcadaki bu sözlerin Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğündeki amrak könğül (=sıcak gönül) deyimiyle ilişkili olması mümkündür. İmrenmek karşılığında bugünkü Uygurca ve Özbekçede häväs kılmak denilmektedir. Yunanca imeiro (=istemek, arzu etmek) ve Latince emiror (=şaşa kalmak, hayretle veya hayranlıkla bakmak) sözleriyle bir bağlantının olabileceğinden emin değilim. Eski Yunanca imeros (=iyilikle, tatlılıkla, güzellikle) sözüyle ne denli bir münasebet bulunduğu da belirsizdir.