Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İn

4 Mayıs 2020

     Yabani hayvan barınağı, mağara. Sumerce unu (=ev, konut, mesken, iki katlı ev), Japonca ana (=kovuk, in), İzlandaca innı (=içeri, içeride), Kürtçe hũndır (=iç, içeri; karın, batın), Almanca Interieur; Latince, İngilizce, Katalanca, Portekizce, Romence interior, Fransızca intériur, Rusça inter’yer, İsveççe interiör, İtalyanca interno, Litvanca interjeras, Japonca interia, Danca interiør sözleri ‘iç, içeri’ karşılığındadır. Sanskritçe ābhyantara (=iç) sözünü de bunlara ekleyebiliriz. Kazakça, Özbekçe ve Uygurca in, Kırgızca iyin, Başkırtça ve Tatarca ön, Türkmence hin sözleri de ‘in’ karşılığında kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Kazakça üngir, Kırgızca ünkür ve Uygurca onkür sözleri ‘mağara’yı ifade etmektedir. Kaşgarlı Mahmud, sözlüğünde yin (=in, hayvan ini) ve in (=çukur; yırtıcı hayvan ini) sözlerine yer vermektedir. Bu örneklemelerden yola çıkarak Sumerlilerden bu yana ‘ev, konut, in, kovuk, barınak; iç, içeri’ karşılığında unu, in, innı, yin, ana, hũndır, inter ve benzeri sözlerin kullanıldığı görülmektedir.