Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İnfilak

20 Haziran 2024

     Güçlü şekilde patlama; bir şeyin ani biçimde yarılması, şiddetli patlama. Arapça infilāḳ (=yarılma) sözcüğünden.  Bu sözcük aynı dildeki falḳ (=yarma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcükler Akadca palāķu (=yarmak, kesmek, bölmek, parçalamak; mecazen katletmek) sözcüğünden kaynaklanmıştır.