Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İnfluenza

12 Aralık 2023

     Gribal enfeksiyonlara yol açan virüsün adı. İtalyanca influenza (=etki, tesir; grip) sözcüğünden. İtalyanca influire (=etki etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten İtalyanca influsso (=etki, tesir), influenzare (=etkilemek) ve influente (=etkili; itibarlı) sözcükleri kullanılıyor. Latince influere (=içeri akmak; akın etmek, istila etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu sözcük Latince in- (=içine) ve fluere (=akmak) sözcüklerinden türetilmiştir. Latince inflāre (=üflemek, körüklemek, havayla şişirmek) yüklemiyle de ilişkilidir. Bu bağlamda Orta Çağ Latincesindeki influentia (=içe akan) sözcüğü ifade edilmiştir. Birçok dilde influenza şekliyle biliniyor.