Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İnkılap

18 Haziran 2024

     Değişme, bir durumdan başka bir duruma geçme, altüst olma, kökten değişiklik; devrim. Arapçada bilinen inḳilāb (=kökten değişiklik, altüst olma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki inḳilā’ (=yerinden ve kökünden koparılma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcükler Arapça ķal’ (=sökme, temelinden yıkıp atma, koparma) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Arapça ķal’ sözcüğü Akadca kalūm (=devirmek, engellemek) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapça ķalb (=değişme, dönüşme, altüst etme, bir durumdan diğer duruma çevirme) sözcüğü de aynı köktendir.