Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İnkişaf

20 Haziran 2024

     Gelişme, gelişim, açılma, meydana çıkma, aşikâr olma; tasavvufta manevi sırrın tecelli etmesi; matematikte açınım. Arapça inkişāf (=açılma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki keşf (=açma, meydana çıkarma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Keşf sözcüğü keşif (=varlığı belirsiz bir şeyi ortaya çıkarma) şekliyle de biliniyor.