Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İnsaf

7 Ağustos 2021

     Acımaya, vicdana, mantığa ve merhamete dayanan adalet. Arapça nısf (=yarı, yarım) sözünün çoğul şekli olan ensāf kelimesinden dönüşmüş olmalıdır. İnsaf, bir şeyin tümüne değil, yarısına razı olmaktır. Hakkaniyetle paylaşmayı benimsemektir. Nısıf (=yarım küre) sözü de nısf ile bağlantılıdır. Arapça nāsıf (=açıortayı) sözü de aynı köktendir. Arapça nasf (=yarısını almak) sözcüğüyle ilişkili olarak nasfet (=insaf, haklılık, doğruluk) ve nısfet (=yarımlık) kelimeleri kullanılıyor. “Bu kadar cevretme aziz sultanım / Ne olur insafa gel bazı bazı” (Pertek asıllı Sefil Kemter, XIX. yy.)