Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsaf

7 Ağustos 2021

     Acımaya, vicdana, mantığa ve merhamete dayanan adalet. Arapça nısf (=yarı, yarım) sözünün çoğul şekli olan ensāf kelimesinden dönüşmüş olmalıdır. İnsaf, bir şeyin tümüne değil, yarısına razı olmaktır. Hakkaniyetle paylaşmayı benimsemektir. Nısıf (=yarım küre) sözü de nısf ile bağlantılıdır. Arapça nāsıf (=açıortayı) sözü de aynı köktendir. Arapça nasf (=yarısını almak) sözcüğüyle ilişkili olarak nasfet (=insaf, haklılık, doğruluk) ve nısfet (=yarımlık) kelimeleri kullanılıyor. “Bu kadar cevretme aziz sultanım / Ne olur insafa gel bazı bazı” (Pertek asıllı Sefil Kemter, XIX. yy.)