Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İntihal

21 Mart 2024

     Kaynak belirtmeden bir eserden parçalar alarak kendine mal etme, başkasının şiirine benimdir demek. Arapça intiḥāl (=çalma, aşırma, kendine mal etme) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça naḥl (=birine mal etme; bir şiiri başka şaire aitmiş gibi gösterme) sözcüğünden kaynaklanmıştır.