Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İntizar

9 Mart 2024

     Bekleyiş, birinin gelmesini veya bir şeyin olmasını bekleme, yolunu gözleme. Arapça naẓar (=bakma, görme; bekleme) sözcüğünden türetilen aynı dildeki intiẓār (=bekleyiş) sözcüğünden. Sehven inkisār (=kırılma, gücenme; beddua, ilenç) sözcüğüyle karıştırıldığı görülmüştür. “İntizar eyledin büktün belimi / Nice edeyim şu halkın dilini” (Karacaoğlan).