Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İnzibat

19 Haziran 2024

     Düzen ve asayişi sağlama, intizam, yolunda olma; sağlamlaştırma; ordudaki düzeni sağlamak maksadıyla görevlendirilmiş askeri personel. Arapça inżibāṭ (=intizam, yolunda olma) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki żabṭ (=yakalama, sıkı tutma, denetime alma; silah kuvveti ile bir yeri alma) sözcüğünden kaynaklanmıştır.