Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İrem

18 Kasım 2023

     Söylenceye göre Ad kavminden Şeddād’ın yeryüzünde cennet benzeri kurduğu şehrin adı. Zamanla mecazen ‘cennet’ karşılığında ifade edilmiştir. Bağ-ı İrem sözü ‘cennet bağı’ karşılığındadır. İrem kadın şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. İrem sözcüğü İbranice aram (=yüksek memleket) sözcüğüne dayanmaktadır. Tevrat’a göre bu isim Aramilerin atasının adıdır. Suriye denilen ülkeye de ‘yüksek veya yukarı memleket’ karşılığında Aram denilmiştir. Bu ülkede yaşayan Aramilerin adı da aynı köktendir. Akadlılar zamanında Yukarı Fırat bölgesine Aram denilmiştir. Sonraları bu isim Aşağı Dicle havzasında bir kent adı olarak görülmüştür.