Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Irgat

4 Nisan 2020

     Amele, işçi, rençber. Daha çok tarım alanındaki gündelikçilere ırgat deniliyordu. Yunanca ergátes (=işçi) sözünden Türkçe ve Kürtçeye geçmiştir. Türkçede ırgat, Kürtçede yêrğat ya da êrğat şekliyle telaffuz edilmektedir. Eski Yunancada ergon (=iş), ergasia (=üretim), ergátis (=işçi, zanaatkâr), ergani (=işçi), ergázomai (=üretmek, çalışmak) ve ergasterion (=imalathane) gibi ırgat kelimesiyle aynı kökene dayanan sözler kullanılıyordu. Kürtçede Ermeniceden alınma mşag (=çiftçi) sözünün yanı sıra yêrğat/êrğat sözü, daha çok ‘gündelikçi tarım işçileri’ için ifade ediliyordu. Tarladaki ekinleri biçmeye yönelik, tarım işçileriyle bir ya da birkaç günlüğüne veya ekinlerin tümünün biçilip tarladan kaldırılması için anlaşma yapılır. Kürtçede yêrğat‘ın ‘gündelikçi tarım işçisi’ karşılığında kullanımı, Türkçeye yakın dillerin bir kısmında ırgat yerine ‘günlükçü’ denilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, ‘ırgat’ karşılığında Türkmencede günlükçi, Tatarcada könlikçi ve Başkırtçada könlöksö denilmektedir. Ankara, Yozgat, Kastamonu ve Niğde’nin kimi yörelerinde ‘hasat mevsimi’ne ırgatlık denilmektedir.