Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İrmik

24 Ocak 2023

     İri taneli glütence zengin un. Orta Çağ Türkçesinde ‘yarmak, parçalamak’ karşılığındaki yır veya yir sözcüğüyle ‘küçük parça/tane’ oluşu belirten -muk/-mık/-mik son ekinden türetilmiştir. Yirmik şekli irmik biçimine dönüşmüştür.