Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Irz

27 Mart 2024

     Namus, itibar, şeref, haysiyet. Aynı karşılıktaki Arapça ‘irż sözcüğünden. Irzı kırık ‘iffetine düşkün olmayan’dır. Irz düşmanı ‘bir kimsenin namusuna musallat olan’ı ifade ediyor. Ermenice ve Kürtçede irz, Bulgarcada rız, Yunancada irzi şekliyle yerleşmiştir. “Meyl etme edepsize, arsıza / Âkıbet ırzına hîle getirir / Yalnız git yoldaş olma yüzsüze / Selam verme erkânsıza, yolsuza” (Karacaoğlan).