Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İsa

7 Ağustos 2020

     Tevrat’ta geçen Yhoşu’a adıyla ilişkilidir. “İlahi nur” karşılığında ifade edilmiş olduğu kanısındayım. Yho ön eki tanrı Yahuda ile ilgilidir. Şu’a ise Arapçada bilinen şua (=ışın) kelimesi olabilir. “Tanrı’nın ışını” veya “ilahi ışık/nur”u belirtmiş olmalıdır. Aramicede Yeşu’ā veya kısaca Yeşū denilmiş. Süryanicede Yeşu’u ve Yesu şekilleriyle karşılaşılmıştır. Yunanca İesous ve Latince İesus, Avrupa’da zamanla Jesus adıyla anılmıştır. Tevrat’taki İbranice Yehōşūā veya İbranice Yaho-şua kelimesini “Yahve kurtarır” şeklindeki yorumlamanın bir yakıştırma olduğunu sanıyorum. Arapçada İsā, Kürtçede Ēsa ve Türkçede İsa şeklinde telaffuz edilmiştir. İngilizce, Almanca, Portekizce ve Norveççe Jesus, Nepalce Yēsū, Ermenice Hisus, İtalyanca Gesū olarak biliniyor. Yahudiliğin Türkçe konuşan topluluklara intikalinden sonra Türkçede yaşu (=ışımak, parlamak) sözü kullanılmıştır.