Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

İsfendiyar

11 Kasım 2021

     Şahname’de bir kahraman adı, eski İran’da bir hükümdar adı. Söylenceye göre Zaloğlu Rüstem’le savaşırken yenik düşer ve Rüstem tarafından öldürülür. Avesta Spenta (=aziz, kutsal, kutlu) sözüne dayanmaktadır. Pehlevice spenāg aynı karşılıktadır. Avesta Spenta sözü zamanla İsfend şekline bürünmüştür. İsfendiyar adındaki -yar son eki Farsça yār (=dost, arkadaş, iş ortağı) sözünden alınmadır. Böylece İsfendiyar adının ‘aziz dost, kutsal arkadaş, mukaddes dost’ karşılığında ifade edilmiş olduğu kanısındayım. Bir kısım deyişlerde ‘güzel dost’ diye ifade edilmiştir. İsfendiyar, erkek şahıs adlarındandır.