Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İşgüzar

5 Mayıs 2020

     ‘Eli işe yatkın, becerikli’ diye bilinirken, gereği yokken kendini göstermek için işe karışan kimseye de işgüzar denilmiştir. Zamanla bu ikinci karşılığı yaygınlaşmıştır. İşgüzar sözü, Farsça kar-guzar (=iş beceren) kelimesindeki Farsça kar (=iş) sözü yerine Türkçe sözü kullanılarak ifade edilmiştir. Maslahat-guzar (<Maslahatgüzar), hoş-guzar gibi kelimelerdeki -guzar son eki aynı işleve sahiptir. Farsça guzar sözü ‘geçiren, yürüten, beceren, yaptıran’ gibi karşılıklarda dile getirilmiştir. Türkçede güzar şeklinde telaffuz edilmiştir. Kürtçe işguzar, Azerice işbaz ve Uygurca işbuzar şeklinde bilinmektedir. Türkçede İşgüzar sözü XIX. yüzyıl sonlarına dek bilinmiyordu. XX. yüzyıl ile bu söz ‘kar-güzar’dan değiştirilerek kullanılmıştır.