Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Iska

14 Şubat 2023

     Boşa çıkarma, rast getirememe; önem vermeme, üzerinde durmama. Iska geçmek ‘hedefe isabet ettirememek’tir. Yunanca astoḥia (=ıska) sözüyle bağlantısı belirsizdir. Astoḥia sözü Yunanca astoḥo (=ıskalamak) yüklemiyle aynı köktendir. Yine aynı kökten Yunanca ástoḥos (=isabetsiz) sözü de kullanılıyor. Iska sözcüğünün sıska sözcüğünden dönüşmüş olması da belirsizdir. Bu bağlamda ıska sözcüğünün kökeni açık değildir. Iska’nın ıs ve sıska’nın sıs hecelerinin Kürtçe sıst (=gevşek) sözcüğüyle münasebeti de bilinmiyor.