Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskarta

28 Şubat 2021

     Bozuk, değeri düşük kullanılmaya elverişli olmayan. Türkçede ıskartaya çıkarmak deyimi ‘değersiz, işe yaramaz’ sayılarak bir kenara atmayı belirtiyor. Bir başka ifadeyle çürüğe çıkarmaktır. Iskartaya çıkma deyimi ise değersiz bulunarak bir yana atılmaktır. İtalyanca scarto (=atık, eleme, iskambilde kâğıt atma; ıskarta) sözünden dönüşmüştür. İtalyancada aynı söz, değeri olmadığından bir yana atılan mal diye de bilinmektedir. Iskarta sözünün Yunanca scártos (=ıskarta, bozuk, kötü, işe yaramaz) kelimesiyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Yunanca Zeskartárisma (=ıskartaya çıkarmak) sözü telaffuz edilmektedir. Yunancada skarteio (=bozulmak, ıskartaya çıkmak) ve skartáro (=gereksiz kâğıtları atmak) sözleri de telaffuz ediliyor.

     İskambil oyunlarının bir kısmında kullanılmaksızın bir tarafa bırakılan kâğılar ve bu şekilde oynanan oyun. Bir şekilde değerini yitirmiş olan. İngilizce discart, Fransızcada écarté diye dile getiriliyor.