Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Işkın

7 Nisan 2022

Sarıya çalan çiçeği olan kalın köklü ve çok yıllık bir bitki. Farsça işḥūn sözüyle bağlantılıdır. Kaşgarlı sözlüğünde ışgun şekli belirtilirken Farsçasının aşhun olduğu da yazılıdır.