Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İslam

9 Ekim 2019

     Sumerce silim (=sağlam, sağlam olmak, sağ salim olmak, sağlıklı; esen, huzur; barış, esenlik) ve lusilim (=sağlıklı adam; barış yanlısı adam) sözlerinin yanı sıra Akadca šulmum (=sağlam) ve šalāmum (sağlam olmak; barış yanlısı olmak) kelimeleri kullanılıyordu. Bu sözler Akadcada šulmu (=sağlam) ve šalāmu (=sağlam olmak) şekliyle de bilinmektedirler. Hititçe assul ya da assulas, ‘sağlam, sıhhat’ diye kullanılmaktadır. Latincede salus (=sağlık), salutare (=sağlıklı olmak) ve salutes (=sağlık) sözleri bulunmaktadır. İbranice salm (=sağlık, sağlamlık, barış, esenlik) sözü öncekilerle bağlantılıdır. İbranicede salem sözü de aynı karşılıkta dile getirilmiştir. Son olarak Arapçada selm (>selim=sağlam) kelimesi yer almıştır. İbranice şalom (=barış) sözüne istinaden İstanbul’da Neve Şalom (=yeni barış) sinagogu bulunmaktadır. Arapça selâm, selim, selman/salman, selami, selime, selmin vb kelimeler aynı kökten türemişlerdir.

   İbranice şalom (=barış) kelimesinden başka, Sindhice salem, Amharca selami ve Arapça salam kelimeleri ‘barış’ı ifade etmektedirler. Tacikçe salomati ve Sindhice salem sözlerini de aynı karşılıkta görebiliriz. Şu duruma bakınız ki, kelime karşılığı ‘barış’ demek olan İslam savaşların merkezindedir.