Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmail

12 Ağustos 2020

     Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in adına dayanmaktadır. İsmail adı, ‘İşitmek, duymak’ veya ‘ses’ karşılığındaki İbranice şama (<şm)  sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bugünkü İsmail adı, İbranicede Yişmā’ēl şeklinde biliniyordu. Bu isimle ilgili olarak Tevrat’ın Tekvin bölümünde şu ifadeler dikkati çekmektedir (16/11): “İşte sen gebesin ve bir oğul doğuracaksın ve onun adını İsmāil koyacaksın, çünkü Rab sana olan cefayı işitti”. Tevrat’ın İbraniceden yapılan çevirilerinde İbranice Yişmā’ēl değil bugünkü şekli olan İsmail yazılmıştır. Buna karşın, Eski Ahit denilen Tevrat’ın da içinde yer aldığı “Kitab-ı Mukaddes”te Hismael, Hismahel, Shmahel ve İsmahel şeklindeki yazılışlarla da karşılaşılıyor. Kur’an’da ise İsmail adından 12 yerde söz edilmektedir. İbranice İşmael, Yişmā’ēl veya Yişma’el şeklindeki adın Yunancada İsmaēl ve Latincede İsmael olarak kaydedilmiş olduğu görülmüştür. Arapçada önceleri Eşmū’il ve sonrasında İsmail şekli yazılmıştır. Batı’da kullanılan Samuel adı da aynı kökten gelmektedir ve ‘Tanrı duydu/işitti’ karşılığıyla ilişkilendirilmektedir.