Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

İsnat

10 Nisan 2024

     Bir konu veya düşünceyi bir kimseye veya nedene bağlama; mecazen kara çalma, iftira. Arapça isnād (=atfetme, yükleme) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki sünûd (=dayanmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcükler Arapça send (=dayamak) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Arapça istinād (=dayanak) ve sened (=dayanılacak şey, belge) sözcükleri de aynı köktendir.